Home icon
» Список навчально-методичної літератури

СПИСОК
навчально-методичної літератури
кафедри базових і спеціальних дисциплін
Англійська мова
1.    Акмалдінова А. Н. English : [навч. посіб.] / А. Н. Акмалдінова, Л. В. Будко. – К. : НАУ, 2004. – 184 с. – (Учебные тексты с переводом, вопросы и диалоги).
2.    Англійська мова: методична розробка з граматики / [уклад. : О. Є. Бугайов, О. М. Цимбалюк, І. А. Буркова та ін.]. – К. : НАУ, 2004. – 68 с.
3.    Абисова М. А. Англійська мова: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт / Абисова М. А. – К. : НАУ, 2006. – 52 с.
4.    Англійська мова. Граматика: методична розробка / [уклад. : М. А. Абисова]. – К. : НАУ, 2006. – 60 с.
5.    Акмалдинова А. Н. Практична граматика англійської мови / Акмалдинова А. Н., Будко Л. В., Фадєєва С. П. – К. : НАУ, 2006. – 148 с.
6.    Денисюк В. О. Посібник для вступників до Інституту доуніверситетської підготовки / В. О. Денисюк, М. А. Абисова. – К. : НАУ, 2006. – 28 с.
7.    Абисова М. А. Англійська мова. Лексика: методична розробка / М. А. Абисова, Л. О. Панасенко. – К. : НАУ, 2007. – 60 с.
8.    Англійська мова. Лексика: практикум для слухачів Інституту доуніверситетської підготовки / [уклад. : М. А. Абисова, Л. О. Панасенко]. – К. : НАУ, 2007. – 92 с.
9.    Англійська мова: практикум для слухачів Інституту доуніверситетської підготовки / [уклад. : М. А. Абисова, Л. О. Панасенко]. – К. : НАУ, 2008. – 100 с.

Математика
10.    Муранова Н. П. Планіметрія. Задачі на доведення : [навч. метод. посібн.] / Н. П. Муранова, Л. З. Тарасова. – К. : НАУ, 2005. – 48 с.
11.    Ломонос Л. М. Математика. Зразки білетів для проведення співбесіди із вступниками в ІДП / Л. М. Ломонос, Н. П. Муранова. – К. : НАУ, 2005. – 48 с.
12.    Ломонос Л. М. Тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи : [навч. посіб.] / Л. М. Ломонос, Н. П. Муранова, С. І. Гадалін. – К. : Книжкове видавництво НАУ, 2006. – 148 с.
13.    Муранова Н. П. Математика. Вступне тестування : [навч. метод. посібн.] / Н. П. Муранова, Л. М. Ломонос. – К. : НАУ, 2006, – 52 с.
14.    Муранова Н. П. Математика. Теорія множин : [навч. метод. посіб.] / Муранова Н. П. – К. : НАУ, 2006. – 72 с.
15.    Кубанський В. І. Сучасна математична символіка : [навч. посіб.] / В. І. Кубанський, Н. П. Муранова. – К. : НАУ, 2007. – 76 с.
16.    Ломонос Л. М. Елементи інтегрального числення / Ломонос Л. М., Муранова Н. П., Пілявська Т. Г. – К. : НАУ, 2007. – 52 с.
17.    Муранова Н. П. Геометрія : [навч. посіб.] / Н. П. Муранова, В. Г. Бевз, П. П. Баришовець. – К. : Книжкове вид во НАУ, 2007. – 176 с.
18.    Муранова Н. П. Математика. Вступне тестування : [навч. метод. посібн.] / Н. П. Муранова, Л. М. Ломонос. – К. : НАУ, 2007. – 60 с.
19.    Муранова Н. П. Планіметрія / Н. П. Муранова, Л. З. Тарасова. – К. : НАУ, 2007. – 48 с.
20.    Олійник О. П. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь : [навч. метод. посіб.] / Олійник О. П., Олійник С. В., Рилов А. В. – К. : НАУ, 2007. – 84 с.
21.    Репета В. К. Задачі з параметрами / Репета В. К., Клешня Н. О., Репета Л. А. – К. : КМУЦА, 2007. – 120 с.
22.    Усна математика на вступних випробуваннях у вищих навчальних закладах : [навч. посіб.] / К. І. Мазур, О. К. Мазур, О. К. Мазур, Н. П. Муранова. – К. : Книжкове видавництво НАУ, 2007. – 808 с. – (Гриф МОН України).
23.    Шмаков І. П. Математика.Раціональні функції / І. П. Шмаков, Л. В. Андрощук. – К. : КМУЦА, 2007. – 103 с.
24.    Ломонос Л. М. Вибрані питання математики. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії : [навч. посіб.] / Ломонос Л. М., Мамчук В. І., Муранова Н. П. – К. : Видавництво НАУ «НАУ друк», 2008. – 128 с.
25.    Муранова Н. П. Геометрія : [навч. посібн.] / Муранова Н. П., Бевз В. Г., Баришовець П. П. – К. : Книжкове видавництво НАУ, 2008. – 176 с.
26.    Алгебра. Збірник тестових задач : [навч. посіб.] / Н. П. Муранова, К. І. Мазур [та ін.]. – К. : НАУ, 2009. – 288 с. – (Гриф МОН України).
27.    Геометрія. Збірник тестових задач : [навч. посіб.] / [Н. П. Муранова та ін.]. – К. : Видавництво НАУ «НАУ друк», 2009. – 136 с. – (Гриф МОН України).
28.    Математика. Збірник контрольних робіт для слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки / В. І. Кубанський [та ін.]. – К. : Видавництво НАУ «НАУ-друк», 2009. –124 с.
29.    Муранова Н. П. Математика. Похідна та її застосування: [навч. метод. посіб.] / Муранова Н. П., Харченко Л. А., Шевченко Г. В. – К. : Видавництво НАУ «НАУ друк», 2009. – 128 с.
30.    Геометрія : [навч. посіб.] / Н. П. Муранова, М. М. Логвин, Л. І. Нестеренко, О. С. Муранов. – К. : Вид во Нац. авіац. ун ту «НАУ-друк», 2010. – 212 с.
31.    Вибрані питання математики. Системи алгебраїчних рівнянь вищих степенів : [навч.-метод. посіб.] / Л. М. Ломонос, Н. П. Муранова, О. С. Муранов, А. В. Рилов. – К. : НАУ, 2011. – 96 с.
32.    Математика : [зб. контрольних робіт] / уклад. : Н. П. Муранова, О. С. Муранов, Л. А. Харченко [та ін.]. – К. : НАУ, 2011. – 160 с.
33.    Математика. Ірраціональні рівняння, нерівності та їх системи : [практикум] / уклад. : Н. П. Муранова, Л. А. Харченко, Г. В. Шевченко, О. С. Муранов. – К. : НАУ, 2011. – 96 с.


Продовження списку