Home icon
» Список навчально-методичної літератури

Українська мова та література

34.    Українська мова: навчально-практичний посібник для слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки / Л. П. Богославець, І. В. Житар, О. А. Кузьмич, С. І. Черіпко. – К. : НАУ, 2005. – . – .Ч. 1. – 2005. – 112 с.
35.    Українська мова: методичний посібник для підготовки до вступної співбесіди із слухачами підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, С. І. Черіпко. – К. : НАУ, 2006. – 64 с.
36.    Українська мова: синтаксис і пунктуація складного речення : [навч. посіб.] / Л. П. Богославець, І. В. Житар, Т. П. Матвійчук, Г. І. Земляна. – К. : Книжкове видавництво НАУ, 2006. – 76 с.
37.    Богославець Л. П. Українська мова. Морфологія : [навч.-метод. посіб.] / Богославець Л. П., Кузьмич М. О., Черіпко С. І. – К. : НАУ, 2007. – 148 с.
38.    Богославець Л. П. Українська мова. Морфологія : практикум / Богославець Л. П., Кузьмич М. О., Черіпко С. І. – К. : НАУ, 2007. – 148 с.
39.    Житар І. В. Українська мова. Синтаксис і пунктуація простого речення / І. В. Житар, Т. П. Матвійчук. – К. : Книжкове видавництво НАУ, 2007. – 148 с.
40.    Черіпко С. І. Українська мова. синтаксис і пунктуація : [практикум] / Черіпко С. І., Юр-Кирилюк Р. П. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 160 с.
41.    Житар І. В. Українська мова. Навчальний посібник для підготовки до ЗНО / І. В. Житар, Т. П. Матвійчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 384 с.
42.    Кацан Л. О. Українська література : [зб. завд.] / Л. О. Кацан, С. І. Черіпко. – К. : Вид-во НАУ, 2012. – 112 с.
43.    Українська мова: збірник контрольних робіт / [уклад. : С. І. Черіпко, Л. П. Богославець, Т. П. Матвійчук, В. О. Слухай; за ред. С. І. Черіпка]. – К. : НАУ, 2012. – 148 с.

Фізика

44.    Кузнєцова О. Я. Фізика. Задачник із розв’язаннями / Кузнєцова О. Я., Кулішенко В. М., Малов Б. О. – К. : Книжкове вид во НАУ, 2005. – 219 с.
45.    Третяков І. Г. Практичні заняття з фізики : [навч. посіб.] / І. Г. Третяков, Н. П. Муранова. – К. : Книжкове видавництво НАУ, 2006. – 448 с.
46.    Муранова Н. П. Фізика. Вступне тестування / Муранова Н. П., Панарін О. М., Ричко Л. В., Юрілова Д. К. – К. : НАУ, 2006. – 52 с.
47.    Кузнєцова О. Я. Фізика. Теорія і практика : [навч. посіб.] / О. Я. Кузнєцова, Н. П. Муранова. – К. : Книжкове вид во НАУ, 2007. – 316 с.
48.    Муранова Н. П. Фізика. Механіка : [навч. метод. посіб. для слухачів підготовчих курсів Інституту довузівської підготовки] / Муранова Н. П., Панарін О. М., Третяков І. Г. – К. :
НАУ, 2007. – 44 с.
49.    Кузнецова О. Я. Фізика : [навч. посіб.] / О. Я. Кузнецова, Н. П. Муранова. – К. : Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ друк», 2008. – Ч. 1. – 2008. – 328 с. – (МОН України).
50.    Кузнецова О. Я. Фізика : [навч. посіб.] / О.Я. Кузнецова, Н. П. Муранова. – К. : Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ друк», 2008. – Ч. 2. – 2008. – 292 с. – (МОН України).
51.    Муранова Н. П. Фізика. Вступне тестування : [практикум] / Муранова Н. П.,  Ричко Л. В., Козлова Т. В. – 2008. – 60 с.
52.    Фізика. Збірник рівневих задач / Муранова Н. П. [та ін.]. – К. : Видавництво НАУ «НАУ друк», 2009. – 140 с.
53.    Козлова Т. В. Збірник завдань для самостійної роботи / Козлова Т. В., Муранова Н. П., Муранов О. С. – К. : Вид во НАУ, 2011. – 144 с.

Рисунок та композиція
54.    Калініченко О. В. Композиція. Методичні рекомендації до оцінювання навчальних досягнень слухачів підготовчих курсів / Калініченко О. В. – К. : Книжкове видавництво НАУ, 2007. – 40 с.
55.    Калініченко О. В. Практикум з композиції : [навч. посіб.] / Калініченко О. В. – К. : Книжкове видавництво НАУ, 2007. – Ч. 1. – 2007. – 104 с.
56.    Калініченко О. В. Композиція. Методичні рекомендації до виконання домашніх завдань та контрольних робіт для слухачів підготовчих курсів / Калініченко О. В. – К. : Видавництво НАУ «НАУ-друк», 2008. – 104 с.

Історія України

57.    Історія України. Практикум для абітурієнтів, слухачів Інституту доуніверситетської підготовки / [уклад. О.С. Світла, О.С. Єремєєв]. – К. : НАУ, 2016. – 248 с.

Географія

58.    Географія. Практикум для слухачів підготовчих курсів / [уклад. Оржехівська А. М.]. – К. : НАУ, 2015. – 121 с.

Інші видання

59.    Муранова Н. П. Допрофесійна підготовка учнів авіакосмічного ліцею в системі «Ліцей – ВНЗ» : [монографія] / Н. П. Муранова. – К. : НАУ, 2005. – 247 с.
60.    Науково-методичні проблеми викладання базових дисциплін при підготовці до вступу у вищий технічний навчальний заклад : І Міжрегіонал. семінар, 15–16 груд. 2005 р. : матеріали семінару. – К. : НАУ, 2006. – С. 4–14.
61.    Технологічні підходи до організації навчального процесу : ІІ Міжрегіонал. семінар, 15–16 берез. 2007 р. : матеріали семінару. – К. : НАУ, 2007. – С. 4–12.
62.    Якість змісту доуніверситетської підготовки – найважливіша ознака якості вступу до вищого навчального закладу : ІІІ Міжрегіонал. семінар, 10–11 квіт. 2008 р. м. Київ : матеріали семінару. – К. : Вид во Нац. авіа. ун ту «НАУ друк», 2009. – С. 5–11.
63.    Удосконалення механізму підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання в системі оцінки якості освіти : IV Міжрегіонал. семінар, 3 квіт. 2009 р. : матеріали семінару. – К. : Вид во Нац. авіац. ун ту «НАУ друк», 2010. – С. 5–14.
64.    Методика викладання навчальних дисциплін в контексті підготовки до ЗНО : V Міжрегіонал. семінар, 23 квіт. 2010 р. : матеріали семінару. – К. : НАУ, 2011. – С. 4–21.
65.    Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : Всеукр. наук. практ. конф., 22–23 берез. 2012 р. : матеріали конф. – К. : НАУ, 2012. – С. 51.
66.    Методичні аспекти підготовки абітурієнтів до вступу у ВНЗ : VII Міжрегіонал. семінар, 20 квіт. 2012 р. ; матеріали семінару. – К. : НАУ, 2012. – С. 4–9.
67.    Зміст та специфіка сучасного науково-методичного забезпечення вступу у ВНЗ : VІІІ Міжрегіонал. семінар, 26 квіт. 2013 р., м. Київ : матеріли семінару. – К. : Вид во Нац. авіа. ун ту «НАУ друк», 2013. – С. 111–116.
68.    Муранова Н. П. Фізико-математична підготовка старшокласників до навчання в технічному університеті: [монографія] / Н. П. Муранова. – К. : НАУ, 2013. – 464 с.
69.    Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : ІХ Міжрегіонал. семінар, 14 лист. 2014 р., м. Київ , НАУ: матеріли семінару. / наук. ред. Муранова Н. – К. : НАУ, 2014. – С. 171–179.
70.    Вступне тестування. Практикум. / [Муранова Н. П., Матвієвська Г. І., Черіпко С. І. та ін.] ; за ред. Н. П. Муранова. – К. : Вид во Нац. авіац. ун ту «НАУ друк», 2015. – 92 с.
71.    Підсумкова атестація. Практикум. / [Муранова Н. П., Матвієвська Г. І., Черіпко С. І. та ін.] ; за ред. Н. П. Муранова. – К. : Вид во Нац. авіац. ун ту «НАУ друк», 2015. – 144 с.
72.    Актуальні проблеми в системі освіти «загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад» : Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2015 р., м. Київ , НАУ : матеріли конференції. – К. : НАУ, 2016. – С. 142–148.