Home icon
» Соціологічний вимір 2013 р.

Соціологічний вимір 2013 р.Інститутом доуніверситетської підготовки Національного авіаційного університету під керівництвом к. пед. н., доцента Муранової Н. П. у лютому 2013 року проведено профорієнтаційну анкету абітурієнта серед слухачів підготовчих курсів.
Кількість респондентів – 372 особи (100%)
1.Чи можна стверджувати, що Ви вже визначилися з вибором майбутньої професії:
Так, упевнено, обрав – 41%
Швидше так, аніж ні – 43%
Швидше ні, аніж так – 12%
Ні, поки що не обрав – 4%.
2.Що для Вас є пріоритетом (чому надаєте перевагу при виборі майбутньої професії): Природничі та точні науки (математика, інформатика, фізика, хімія, біоло­гія, географія) – 37%
Соціально-політичний напрям (економіка, соціологія, право, психоло­гія, історія) – 17%
Інженерні спеціальності – 12%
Сфера бізнесу та менеджменту – 11%
Творчі професії (журналіст, митець, музикант) – 9%
Гуманітарні дисципліни (філософія, філологія, релігієзнавство, педаго­гіка) – 9%
Військові спеціальності – 5%.
3.Що Вам відомо про свою майбутню професію:
Професійні якості – 45,7%
Потреба на ринку праці – 41,4%
Переваги цієї професії над іншими 38,7%
Де можливо отримати майбутню професію – 35,5%
Умови праці – 34,9%.
4. Хто чи що вплинули на вибір Вашої майбутньої професії:
Самостійне рішення – 63,2%
Батьки – 38,2%
Особисті здібності – 31,7%
Друзі чи знайомі – 12,6%
Інтернет – 10,8%
Інформація в ЗМІ – 3,2%.
Вчителі – 3%
5. Визначте головні чинники, якими Ви керувалися при виборі майбутньої професії:
Власні здібності і прагнення – 55,7%
Перспектива кар’єрного зростання в обраній професії – 49,2%
Оплата праці – 47%
Престиж професії – 29,8%
Принести користь людям – 17,5%
Фінансові можливості батьків – 3,5%.
6. Як Ви готуєтесь до вступу у ВНЗ:
Відвідую підготовчі курси – 100%
Знайомлюсь із вищими навчальними закладами і правилами прийому до них – 35,8%
Цікавлюсь вимогами до обраної професії – 34,1%
Займаюсь із репетитором – 32,8%
Почав самостійно поглиблено вивчати навчальні дисципліни, необхідні для вступу – 26,9%
Вивчаю індивідуальні особливості своєї особистості – 13,4%.
7. Як Ви оцінюєте свої знання за шкільною програмою в цілому:
Маю початковий рівень підготовки – 2%
Маю середній рівень підготовки – 24%
Маю достатній рівень підготовки – 56%
Маю високий рівень підготовки – 18%.
8. Як Ви оцінюєте свій рівень знань та умінь із навчальних дисциплін щодо якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО):


п/п

Назва дисципліни

Рівень знань та умінь (%)

Початковий

Середній

Достатній

Високий

1.

Українська мова та література

1

19

57

23

2.

Математика

7

33

42

18

3.

Іноземна мова

7

33

38

22

4.

Фізика

21

38

32

9

5.

Хімія

25

40

26

9

6.

Географія

8

29

45

18

7.

Біологія

9

31

42

18

8.

Історія України

8

27

42

23

Всього:

10

31

41

18

Отримані результати свідчать:
1) про сприяння доуніверситетської освіти і профорієнтаційної роботи усвідомленому вибору слухачами підготовчих курсів майбутньої професійної діяльності;
2) про те, що найбільша кількість випускників основним напрямом подальшої професійної підготовки обрали природничі та точні науки;
3) про те, що при виборі професії переважають власні міркування, батьки та особисті здібності;
4) про усвідомлення виборів і мотивів навчання у ВНЗ шляхом інтенсивного набуття випускниками знань та умінь поза межами ЗНЗ.