Home icon
» Соціологічний вимір 2013-2014 н. р.

Соціологічний вимір 2013-2014 н. р.Інститутом доуніверситетської підготовки Національного авіаційного університету під керівництвом завідувача кафедри базових і спеціальних дисциплін, к. пед. н., доцента Муранової Н. П. у листопаді 2013-2014 н. р. проведено профорієнтаційне опитування слухачів підготовчих курсів.
Кількість респондентів – 199 осіб (100%)
1. Чи можна стверджувати, що Ви вже визначилися з вибором майбутньої професії:
Так, упевнено, обрав – 37,82 %
Швидше так, аніж ні – 41,10 %
Швидше ні, аніж так – 16,01 %
Ні, поки що не обрав – 5,00 %.
2. Що для Вас є пріоритетом (чому надаєте перевагу при виборі майбутньої професії):
Природничі та точні науки (математика, інформатика, фізика, хімія, біологія, географія) – 37,49 %
Соціально-політичний напрям (економіка, соціологія, право, психологія, історія) – 18,09 %
Інженерні спеціальності – 14,07 %
Сфера бізнесу та менеджменту – 13,87 %
Творчі професії (журналіст, митець, музикант) – 8,34 %
Гуманітарні дисципліни (філософія, філологія, релігієзнавство, педагогіка) – 6,14 %
Військові спеціальності – 2,00 %.
3. Що Вам відомо про свою майбутню професію:
Переваги цієї професії над іншими – 60,80 %
Де можливо отримати майбутню професію – 44,72 %
Професійні якості – 43,71 %
Потреба на ринку праці – 42,21 %
Умови праці – 41,20 %.
4. Хто чи що вплинули на вибір Вашої майбутньої професії:
Самостійне рішення – 68,84 %
Батьки – 41,70 %
Особисті здібності – 40,20 %
Інтернет – 14,57 %
Друзі чи знайомі – 13,06 %
Інформація в ЗМІ – 6,03 %.
Вчителі –4,02 %
5. Визначте головні чинники, якими Ви керувалися при виборі майбутньої професії:
Власні здібності і прагнення – 57,78 %
Перспектива кар’єрного зростання в обраній професії – 46,73 %
Оплата праці – 44,22 %
Престиж професії – 29,14 %
Принесення користі людям – 17,08 %
Інші чинники – 15,57 %
Фінансові можливості батьків – 5,02 %.
6. Як Ви готуєтесь до вступу у ВНЗ:
Відвідую підготовчі курси – 100 %
Знайомлюсь із вищими навчальними закладами і правилами прийому до них – 42,71 %
Займаюсь із репетитором – 38,69 %
Почав самостійно поглиблено вивчати навчальні дисципліни, необхідні для вступу – 37,18 %
Цікавлюсь вимогами до обраної професії – 34,17 %
Вивчаю індивідуальні особливості своєї особистості – 16,08 %.
7. Як Ви оцінюєте свої знання за шкільною програмою в цілому:
Маю початковий рівень підготовки – 6,37 %
Маю середній рівень підготовки – 38,72 %
Маю достатній рівень підготовки – 47,54 %
Маю високий рівень підготовки – 7,37 %.
8. Як Ви оцінюєте свій рівень знань та вмінь із навчальних дисциплін щодо якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання :


п/п

Назва дисципліни

Рівень знань та вмінь (%)

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

Українська мова та література

9,53

50,74

34,66

5,07

2.

Математика

14,65

30,71

40,99

13,65

3.

Іноземна мова

26,11

38,62

37,27

8,00

4.

Фізика

7,51

22,18

42,18

28,18

5.

Хімія

5,51

25,60

35,66

33,23

6.

Географія

17,57

43,75

28,65

10,03

7.

Біологія

8,52

38,71

39,03

13,74

8.

Історія України

17,14

35,15

35,66

12,05

Всього:

13,32

35,68

36,76

15,49

Отримані результати свідчать:
1) про сприяння доуніверситетської підготовки та профорієнтаційної роботи усвідомленому вибору слухачами підготовчих курсів майбутньої професійної діяльності;
2) про те, що найбільша кількість випускників основним напрямом подальшої професійної підготовки обрали природничі та точні науки, соціально-політичний напрям та інженерні спеціальності;
3) про те, що при виборі професії переважають власні міркування, батьки та особисті здібності;
4) про усвідомлення виборів і мотивів навчання у ВНЗ шляхом інтенсивного набуття випускниками знань та вмінь поза межами ЗНЗ.