Home icon
» Соціологічний вимір 2012 р.

Соціологічний вимір 2012 р.Інститутом доуніверситетської підготовки Національного авіаційного університету у лютому 2012 року проведено профорієнтаційну анкету абітурієнта серед слухачів підготовчих курсів.
Кількість респондентів – 426 осіб (100%)
1. Чи можна стверджувати, що Ви вже визначилися з вибором майбутньої професії:
Так, упевнено, обрав – 33,5%
Швидше так, аніж ні – 54%
Швидше ні, аніж так – 9%
Ні, поки що не обрав – 3,5%.
2. Що для Вас є пріоритетом (чому надаєте перевагу при виборі майбутньої професії): Природничі та точні науки (математика, інформатика, фізика, хімія, біоло­гія, географія) – 35%
Соціально-політичний напрям (економіка, соціологія, право, психоло­гія, історія)16%
Сфера бізнесу та менеджменту – 16%
Творчі професії (журналіст, митець, музикант) – 14%
Гуманітарні дисципліни (філософія, філологія, релігієзнавство, педаго­гіка) – 9%
Інженерні спеціальності – 8%
Військові спеціальності – 2%.
3. Що Вам відомо про свою майбутню професію:
Професійні якості – 58,2%
Потреба на ринку праці – 53,8%
Де можливо отримати майбутню професію – 50,2%
Умови праці – 39,7%.
4. Хто чи що вплинули на вибір Вашої майбутньої професії:
Самостійне рішення – 67,1%
Особисті здібності – 52,3%
Батьки – 33,9%
Інтернет – 14,1%
Друзі чи знайомі – 11,3%
Вчителі – 5,4%
Інформація в ЗМІ – 5,2%.
5. Визначте головні чинники, якими Ви керувалися при виборі майбутньої професії:
Власні здібності і прагнення – 66,9%
Перспектива кар’єрного зростання в обраній професії – 51,4%
Оплата праці – 47,8%
Престиж професії – 25,8%
Принести користь людям – 16,2%
Фінансові можливості батьків – 7,3%.
6. Як Ви готуєтесь до вступу у ВНЗ:
Відвідую підготовчі курси – 100%
Знайомлюсь із вищими навчальними закладами і правилами прийому до них – 46,7%
Почав самостійно поглиблено вивчати навчальні дисципліни, необхідні для вступу – 44,1%
Займаюсь із репетитором – 44,4%
Цікавлюсь вимогами до обраної професії – 39,7%
Вивчаю індивідуальні особливості своєї особистості – 10,8%.
7. Як Ви оцінюєте свої знання за шкільною програмою в цілому:
Маю початковий рівень підготовки – 0,4%
Маю середній рівень підготовки – 21,2%
Маю достатній рівень підготовки – 65,2%
Маю високий рівень підготовки – 13,2%.
8. Як Ви оцінюєте свій рівень знань та умінь із навчальних дисциплін щодо якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО):


п/п

Назва дисципліни

Рівень знань та умінь (%)

Початковий

Середній

Достатній

Високий

1.

Українська мова та література

1,4

26

43,4

14,3

2.

Математика

7,3

32,6

35

15,7

3.

Іноземна мова

5,4

35,2

37

15,5

4.

Фізика

19,5

36,9

30,3

8,5

5.

Хімія

27

40,1

17,6

7

6.

Географія

2,3

27,9

35,7

13,1

7.

Біологія

8

31,5

34,7

14,6

8.

Історія України

7,5

25,4

42,7

16,7

Отримані результати свідчать:
про сприяння доуніверситетської освіти і профорієнтаційної роботи усвідомленому вибору слухачами підготовчих курсів майбутньої професійної діяльності;
про те, що найбільша кількість випускників основним напрямом подальшої професійної підготовки обрали природничі та точні науки;
про те, що при виборі професії переважають власні міркування та особисті здібності;
про усвідомлення виборів і мотивів навчання у ВНЗ шляхом інтенсивного набуття випускниками знань та умінь поза межами ЗНЗ.