Home icon
» Розпочато набір на курси по підготовці до ЗНО у 2016-2017 н.р.

Розпочато набір на курси по підготовці до ЗНО у 2016-2017 н.р.


Інститут доуніверситетської підготовки (ІДП) проводить освітню діяльність, пов’язану з підготовкою до вступу до вищих навчальних закладів (ВНЗ) України для учнів 9–11 класів та зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) на підготовчих курсах (ПК) з дисциплін: українська мова та література, математика, історія України, англійська мова, географія, фізика, хімія, біологія, основи журналістики, рисунок та композиція, основи програмування.     Форми навчання: вечірня, щосуботня, заочна (в дні шкільних канікул), дистанційна. Роботу ПК організовано в м. Києві та регіонах України.     Терміни навчання: 8 місяців (з 01.10. по 30.06.), 4 місяці (з 01.02. по 30.06.).     Навчання платне.

Ліцензія МОН України серія АЕ № 636803 від 19.06.2015 р.    


Переваги навчання:

– якісна підготовка до ЗНО
– високі результати сертифікатів ЗНО
– фахове викладання дисциплін
– наявність навчально-методичного забезпечення
– рейтингова система оцінювання навчальних досягнень
– поглиблене вивчення дисциплін
– адаптація до навчання у ВНЗ
– різноманітні форми навчання
– додаткові бали до рейтингу вступника
– висока результативність вступу до ВНЗ
– гнучка система зарахування до НАУ
– професійна орієнтація
– допрофесійна підготовка
– профільне навчання
– викладання спецкурсівПерелік спеціальностей (спеціалізацій), з яких здійснюється прийом на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

- дизайн (дизайн)
- інформаційна, бібліотечна та архівна справа (документознавство та інформаційна діяльність)
- філологія (германські мови та літератури (переклад включно). Освітня програма 035.04.01 Переклад (англійська мова та друга іноземна мова)
- економіка (економічна кібернетика, міжнародна економіка, економіка підприємства)
- психологія (психологія, практична психологія)
- соціологія (соціологія)
- міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (міжнародна інформація)
- міжнародні економічні відносини (міжнародні економічні відносини, міжнародний бізнес)
- журналістика (журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю)
- облік і оподаткування (облік і аудит)
- фінанси, банківська справа та страхування (фінанси і кредит)
- менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності*, логістика*)
- маркетинг (маркетинг*)
- підприємництво, торгівля та біржова діяльність (підприємницька діяльність в авіації)
- право (правознавство)
- міжнародне право (міжнародне право)
- екологія (екологія та охорона навколишнього середовища*)
- прикладна фізика та наноматеріали (прикладна фізика+)
- прикладна математика (прикладна математика+)
- інженерія програмного забезпечення (програмне забезпечення систем, інженерія програмного забезпечення*)
- комп’ютерні науки та інформаційні технології (інформаційні технології проектування, інформаційні управляючі системи та технології)
- комп’ютерна інженерія+ (комп’ютерні системи та мережі*, системне програмування)
- кібербезпека (безпека інформаційних і комунікаційних систем, системи технічного захисту інформації та автоматизація її обробки, адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації)
- авіаційна та ракетно-космічна техніка+ (літаки та вертольоти, обладнання повітряних суден*)
- електроенергетика, електротехніка та електромеханіка+ (електротехнічні системи електроспоживання, світлотехніка і джерела світла, енергетичний менеджмент)
- енергетичне машинобудування+ (газотурбінні установки і компресорні станції*)
- автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології+ (автоматика та автоматизація на транспорті, комп’ютерно-інтегровані технології, процеси та виробництва*, комп’ютеризовані системи управління та автоматика*)
- метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка+ (інформаційно-вимірювальні системи)
- мікро- та наносистемна техніка+ (фізична та біомедична електроніка*)
- хімічні технології та інженерія+ (хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів, хімічні технології високомолекулярних сполук)
- біотехнології та біоінженерія+ (фармацевтична біотехнологія*, екологічна біотехнологія та біоенергетика)
- біомедична інженерія+ (біомедична інженерія)
- електроніка+ (електронні прилади та пристрої, електронні системи*)
- телекомунікації та радіотехніка+ (апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення; телекомунікаційні системи та мережі; радіоелектронні пристрої, системи та комплекси*; біотехнічні та медичні апарати і системи)
- авіоніка+ (комплекси пілотажно-навігаційного обладнання*)
- видавництво та поліграфія+ (технології електронних мультимедійних видань)
- архітектура та містобудування (дизайн архітектурного середовища)
- будівництво та цивільна інженерія+ (промислове і цивільне будівництво*, будівництво і експлуатація бідинків і споруд спеціального і загальновійськового призначення(В), автомобільні дороги і аеродроми, будівництво та експлуатація аеродромів і захисних споруд(В))
- геодезія та землеустрій+ (землеустрій та кадастр, геоінформаційні системи і технології)
- соціальна робота (соціальна робота)
- туризм (туризмознавство)
- цивільна безпека (цивільний захист)
- авіаційний транспорт+ (технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів*, технології робіт та технологічне обладнання аеропортів*, забезпечення військ (сил) матеріально-технічними засобами служби пального(В), обслуговування повітряного руху*, системи аеронавігаційного обслуговування*)
- транспортні технології+ (транспортні технології (на повітряному транспорті): організація перевезень управління на транспорті (повітряному)*; організація військових перевезень і управління на повітряному транспорті(В), організація авіаційних робіт і послуг)


+ природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності (спеціалізації), на які під час участі у конкурсі за успішне закінчення підготовчих курсів ІДП додається до 10 балів;

* за спеціальностями (спеціалізаціями) підготовка проводиться українською та англійською мовами;

(В) за спеціалізаціями проводиться підготовка військових фахівців.