Home icon
» Результати соціологічного опитування

Результати соціологічного опитування
Дата: лютий 2010 рік.Результати опитування:
1) Хто порадив Вам вступити навчатися на підготовчі курси ІДП НАУ:
А Батьки - 58% Б Друзі - 10%
В Знайомі - 9% Г (Ваш варіант) - 23%
2) Чи обрали Ви майбутню професію?
Так - 76%; ні - 24%
3) Якщо так, то за яким напрямом підготовки?
Економічний - 13%, гуманітарний - 24%, правовий - 11%,
міжнародний - 8%, технічний - 44%.
4) У якому вищому навчальному закладі Ви бажаєте навчатися?
В НАУ - 81%, в іншому ВНЗ - 19%
5) Чим саме приваблює Вас майбутня професія?
А Цікаво - 72%
Б Перспективно - 16%
В Покликання до професії - 8%
Г Престижно - 1%
Д Висока заробітна плата - 1%
Е Можливість самореалізації - 2%
6) Як би Ви оцінили рівень достатній (Д), високий (В) викладання навчальних дисциплін на підготовчих курсах:


№ п/п

Назва дисципліни

Д

%

В

%

1

укр. мова

79

22

264

75

2

математика

51

24

141

66

3

історія України

30

32

58

63

4

англ. мова

5

31

8

50

5

біологія

1

14

6

86

6

рисунок

9

38

15

62

7

композиція

9

38

15

62

7) Як ви оцінюєте свій рівень знань до підготовчих курсів:
низький - 10%, середній - 57%, достатній - 31%, високий - 2% - та після навчання на підготовчих курсах: низький - 1%, середній - 5%, достатній - 72%, високий - 22%.
8) Чи побажали б Ви своїм друзям пройти підготовку до зовнішнього незалежного тестування на підготовчих курсах Інституту доуніверситетської підготовки Національного авіаційного університету ?
Так - 97%; ні - 3%