Home icon
» Про Інститут

Про Інститут
Інститут доуніверситетської підготовки НАУ був створений у березні 2003 року. Цей структурний підрозділ успішно діє як сполучна ланка між загальноосвітніми навчальними закладами та Університетом. Інститут доуніверситетської підготовки (ІДП) — це реальна можливість не тільки підготуватися до навчання у вищому навчальному закладі, а й одразу ж вирішити завжди важке питання вибору професії.
Інститут має такі переваги:
Якісне викладання;
Різні форми навчання;
Поглиблене вивчення навчальних дисциплін;
Висока результативність вступу до вузу;
Гнучка система зарахування до університету.

Метою освітньої діяльності Інституту є реалізація ідеї безперервної освіти та підготовка професійно зорієнтованого абітурієнта. Щорічно через Інститут проходить більше 3 тисяч слухачів, 80% з яких стають студентами НАУ бюджетної та договірної форм навчання.

Основні напрями діяльності Інституту:


Якісна підготовка до вступу у ВНЗ та зовнішнього незалежного оцінювання;
Розробка, впровадження та застосування гнучкої системи безперервної освіти для громадян України,
які мають повну загальну середню освіту, базову загальну середню освіту або навчаються в загальноосвітньому навчальному закладі;
Створення кращих умов для підготовки молоді із загальноосвітніх дисциплін
використання матеріальної бази Університету та його інтелектуального потенціалу;
Підвищення рівня підготовки слухачів для вступу у ВНЗ та задоволення потреб слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
Вивчення та розробка проблеми наступності освіти та організація професійної орієнтації серед слухачів Інституту за участю провідних спеціалістів Університету;
Підготовка учнівської молоді з різними строками і формами навчання;
Поглиблене вивчення ряду навчальних дисциплін за авторськими програмами;
Допрофесійна підготовка старшокласників.


ІДП входить до складу навчально-наукового комплексу НАУ та виконує в його системі одне з відповідальних завдань: за порівняно короткий термін навчання слухачі отримують високий та достатній рівень підготовки, який дає їм можливість не тільки вступити до Університету, а й успішно навчатися в ньому та підготуватися до вступу у ВНЗ та зовнішнього незалежного оцінювання.

На базі Інституту проводиться навчання учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів на підготовчих курсах з різними термінами навчання. Пропонується вивчення дисциплін: українська мова та література, історія України, світова література, всесвітня історія, математика, хімія, фізика, біологія, англійська мова, рисунок та композиція, географія, правознавство, основи економіки, інформатика, міжнародне право, креслення, основи літературної творчості, publik relations.

Навчальний процес забезпечується педагогічними та науково-педагогічними працівниками кафедри базових і спеціальних дисциплін Інституту доуніверситетської підготовки та відповідними профільними кафедрами Університету. Викладачі мають великий досвід практичної роботи, створюють програмно-методичні розробки з урахуванням специфіки навчального процесу в ІДП, підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, та подальшого навчання у ВНЗ за кредитно-модульною системою. Графік навчання складений із максимальним врахуванням потреб та можливостей слухачів.

Інститут здійснює інтегровану підготовку слухачів. Набуті на підготовчих курсах знання стають не тільки реальною базою для вступу в Університет, а й сприяють якісному складанню тестів зовнішнього незалежного оцінювання в Українському центрі оцінювання якості освіти. Для якісної підготовки слухачів Університет надає навчальні аудиторії, лабораторії, технічне обладнання, забезпечує методичною літературою.

Слухачі підготовчих курсів ІДП зараховуються до Національного авіаційного університету на бюджетну форму навчання на конкурсній основі за наявності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти відповідно до обраного напряму, згідно з Правилами прийому до НАУ у поточному році.