Home icon
» Перелік конкурсних предметів

Національний авіаційний університет

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів, творчих конкурсів).
Рівень складності сертифікатів з української мови та математики - базовий
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання у 2015 р.

1.    Українська мова та література (обов’язкова за кожним напрямом підготовки), ваговий коефіцієнт 0,25 для усіх напрямів окрім напрямів дизайн та архітектура, де ваговий коефіцієнт становить 0,3; журналістика, де ваговий коефіцієнт становить 0,4;№ п/п Код напряму Назва напряму підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих конкурсів) із зазначення вагових коефіцієнтів
1. 
6.020105
Документознавство та інформаційна діяльність
2. Історія України** 0,4
3. Математика  0,25
2.
6.020207 Дизайн    2. Історія України** 0,3
3. Творчий конкурс з рисунку і композиції 0,3
3.     6.020303 
Філологія 2. Англійська мова** 0,4
3. Історія України 0,25
4.    6.030101 Соціологія
2. Історія України** 0,4
3. Іноземна мова  0,25
5. 
6.030102    Психологія    2. Математика** 0,4
3. Іноземна мова 0,25
6. 6.030103 Практична психологія 2. Біологія** 0,4
3. Іноземна мова 0,25
7. 6.030202 Міжнародне право 2. Іноземна мова** 0,4
3. Історія України  0,25
8. 6.030203 Міжнародні економічні відносини 2. Іноземна мова**  0,4
3. Математика 0,25
9. 6.030204 Міжнародна інформація 2. Іноземна мова** 0,4
3. Історія України 0,25
10. 6.030206 Міжнародний бізнес 2. Іноземна мова**  0,4
3. Математика  0,25
11.
6.030301 Журналістика    2. Історія України**  0,25
3. Творчий конкурс з журналістики 0,25
12. 6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю 2. Історія України**   0,4
3. Іноземна мова  0,25
14. 6.030502   Економічна кібернетика
2. Математика**  0,4
3. Історія України  0,25
15.
6.030503 Міжнародна економіка
2. Іноземна мова **  0,4
3. Математика   0,25
16.
6.030504 Економіка підприємства*
2. Історія України**  0,4
3. Математика   0,25
17.
6.030507 Маркетинг*     2. Історія України **  0,4
3. Математика   0,25
18.                6.030508 Фінанси і кредит 2. Історія України **  0,4
3. Математика   0,25
19.  6.030509 Облік і аудит    2. Історія України **  0,4
3. Математика   0,25
20.
6.030601 Менеджмент*     2. Іноземна мова **  0,4
3. Математика   0,25
21. 6.040106
Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування * (+)    2. Математика**  0,4
3. Географія  0,25
22. 6.040204 Прикладна фізика (+)     2. Фізика**  0,4
3. Математика  0,25
23. 6.040301 Прикладна математика (+)     2. Математика**  0,4
3. Фізика  0,25
24. 
6.050101 Комп’ютерні науки (+)     2. Математика**  0,4
3. Іноземна мова  0,25
25.
6.050102 Комп’ютерна інженерія * (+)     2. Математика**  0,4
3. Іноземна мова  0,25
26. 6.050103 Програмна інженерія * (+)          2. Математика**  0,4
3. Іноземна мова  0,25
27.
6.050201 Системна інженерія * (+)   2. Математика**  0,4
3. Іноземна мова  0,25
28.
6.050202
Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології * (+)                
           
2. Математика**  0,4
3. Фізика  0,25
29. 6.050604
Енергомашинобудування * (+) 2. Математика**  0,4
3. Іноземна мова  0,25
30. 
6.050701 Електротехніка та електротехнології (+) 
2. Математика**  0,4
3. Фізика  0,25
31. 6.050801 Мікро- та наноелектроніка (+)            
           
2. Математика**  0,4
3. Фізика  0,25
32.
6.050802 Електронні пристрої і системи * (+)   2. Математика**  0,4
3. Фізика  0,25
33.
6.050901 Радіотехніка * (+)   2. Математика ** 0,4
3. Іноземна мова   0,25
34.
6.050902 Радіоелектронні апарати (+)            
              
2. Математика**  0,4
3. Фізика  0,25
35.
6.050903
Телекомунікації (+)    2. Математика ** 0,4
3. Іноземна мова   0,25
36. 6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології (+)   2. Математика**  0,4
3. Фізика  0,25
37. 6.051101 Авіа- і ракетобудування * (+)                  
          
2. Математика ** 0,4
3. Іноземна мова   0,25
38. 6.051103 Авіоніка * (+) 2. Математика ** 0,4
3. Іноземна мова   0,25
39.  
6.051301 Хімічна технологія (+) 2. Хімія**  0,4
3. Математика  0,25
40. 
6.051401 Біотехнологія * (+)               
             
2. Біологія **  0,4
3.  Хімія           0,25
41.
6.051402 Біомедична інженерія (+) 2. Математика**  0,4
3. Біологія  0,25
42. 6.051501 Видавничо-поліграфічна справа (+) 2. Математика ** 0,4
3. Іноземна мова   0,25
43. 6.060101 Будівництво * (+)                   
           
2. Математика**  0,4
3. Фізика  0,25
44. 6.060102 Архітектура 2. Математика**  0,3
3. Творчий конкурс з рисунку і композиції 0,3
45.
6.070101
Транспортні технології (на повітряному транспорті) * (+)
2. Математика ** 0,4
3. Іноземна мова   0,25
46. 
6.070102 Аеронавігація * (+)                  
             
2. Математика ** 0,4
3. Іноземна мова   0,25
47. 6.070103 Обслуговування повітряних суден * (+) 2. Математика ** 0,4
3. Іноземна мова   0,25
48. 
6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій (+) 2. Математика**  0,4
3. Географія  0,25
49.
6.130102 Соціальна робота                                
          
2. Історія України**  0,4
3. Іноземна мова  0,25
50.
6.140103 Туризм
2. Географія**   0,4
3. Іноземна мова  0,25
51. 6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем *(+)    2. Математика ** 0,4
3. Іноземна мова   0,25
52. 
6.170102 Системи технічного захисту інформації (+) 2. Математика ** 0,4
3. Іноземна мова   0,25
53.  
6.170103 Управління інформаційною безпекою (+)
2. Математика ** 0,4
3. Іноземна мова   0,25

–     за напрямами, що позначені (*), підготовка проводиться українською та англійською мовами;
–     за напрямами, що позначені (+), до загального рейтингу при вступі до НАУ додається до 10 балів, при умові, що абітурієнт закінчив підготовчі курси Інституту доуніверситетської підготовки НАУ у 2014-2015 р.

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі з української мови та літератури – 120 балів,
з  непрофільних загальноосвітніх предметів становить  120 балів
За профільними загальноосвітніми предметами, що позначені (**), мінімальна кількість балів становить 140

Прийом документів в університеті почи¬нається 10 липня і закінчується 01 серпня

Наша адреса: 03680, м.Київ, просп. Космонавта Комарова,1, тел. (044) 497-41-05, 406-70-38
e-mail: pk@nau.edu.ua    www.nau.edu.ua