Home icon
» Нормативні документи

Нормативні документиПоложення про Інститут доуніверситетської підготовки

Положення про кафедру базових і спеціальних дисциплін

Положення про навчальний відділ

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про економічний відділ

Положення про порядок прийому слухачів на підготовчі курси

Положення про вступне тестування

Положення про випускний екзамен

Положення про пробне ЗНО

Ліцензія

Cертифікат про акредитацію

Сертифікат відповідності системи менеджменту якості освітніх послуг та наукових досліджень НАУ міжнародному стандарту якості ISO 9001:2008

Сертифікат відповідності системи менеджменту якості наукової діяльності та науково-технічної діяльності НАУ стандарту ДСТУ ISO 9001:2009

Порядок зарахування слухачів на підготовчі курси

Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2015р.

Основні положення правил прийому до НАУ у 2015 році

Перелік конкурсних предметів при вступі до НАУ у 2015 році

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів Національного авіаційного університету