Home icon
» Навчальний процес ІДП

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Інститут доуніверситетської підготовки (ІДП) проводить освітню діяльність, пов’язану з підготовкою до вступу у вищі навчальні заклади (ВНЗ) України для учнів 9–11 класів та зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) на підготовчих курсах (ПК) з дисциплін: українська мова та література, математика, історія України, англійська мова, географія, фізика, хімія, біологія, основи журналістики, рисунок та композиція.
Форми навчання: вечірня, щосуботня, заочна (в дні шкільних канікул).
Терміни навчання: 8 місяців (з 01.10. по 30.06.), 4 місяці (з 01.02. по 30.06.).
Графік навчального процесу триває з 01.10. по 30.05.
Кількість слухачів у навчальних групах – від 10 до 15 осіб.
Роботу ПК організовано в м. Києві та регіонах України. Навчання платне. Ліцензія МОН України серія АЕ № 636803 від 19.06.2015 р.
Переваги навчання:
якісна підготовка до ЗНО
високі результати сертифікатів ЗНО
фахове викладання дисциплін
наявність навчально-методичного забезпечення
рейтингова система оцінювання навчальних досягнень
поглиблене вивчення дисциплін
адаптація до навчання у ВНЗ
різноманітні форми навчання
додаткові бали до рейтингу вступника
висока результативність вступу до ВНЗ
гнучка система зарахування до НАУ
професійна орієнтація
допрофесійна підготовка
профільне навчання
викладання спецкурсів
Навчальна робоча програма передбачає таку кількість годин із навчальних дисциплін:
1. (для учнів 9 класу): українська мова – 112, математика – 112.
2. (для учнів 10 класу): українська мова – 128 (64), математика – 128, фізика – 128 (64), англійська мова – 64.
3. (для учнів 11 класу): українська мова та література – 218, англійська мова – 218, історія України – 218, біологія – 218, географія – 218, хімія – 218, математика – 218, фізика – 218, основи журналістики   218, рисунок та композиція – 258, основи програмування – 218.
Можливе вивчення дисциплін за вибором: основи економіки – 112, основи інформатики – 60, основи технічного креслення – 56, основи літературної творчості – 56, правознавство – 56, основи конституційного права – 56, основи кримінального права – 56.
До основних видів контролю знань і вмінь в навчальному процесі відносяться: вступне тестування, контрольні роботи, домашні завдання, поточний контроль, випускний екзамен.
Навчальні досягнення оцінюються за 60-бальною шкалою за рейтинговою системою оцінювання навчальних досягнень такими видами контролю як: вступне тестування, контрольне рейтингове оцінювання, домашнє завдання.
Заняття на ПК проводяться відповідно до навчального плану, навчальних та робочих навчальних програм затверджених кафедрою базових і спеціальних дисциплін ІДП НАУ, адаптованих відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, програм загальнонаціонального ЗНО Українського центру оцінювання якості освіти МОН України, програм ЗНЗ.
Слухачам ПК пропонуються практичні заняття, індивідуальні консультації, тестування в комп’ютерному класі. Навчальний процес забезпечується педагогічними і науково-педагогічними працівниками кафедри базових і спеціальних дисциплін, а також висококваліфікованими фахівцями провідних кафедр НАУ.
Слухачам, які успішно закінчили підготовчі курси ІДП і вступатимуть до НАУ на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, до загального рейтингу додається до 10 балів за результатами навчання.
Слухачам пропонуються: екскурсії до Державного музею авіації, навчального ангару, Музею історії університету, кафедр та лабораторій НАУ, участь у Міжнародній конференції студентів та молодих учених «Політ», презентації НАУ на базі ЗНЗ, дні відкритих дверей, пробне ЗНО, консультації тощо.
Для якісної організації навчального процесу на підготовчих курсах використовуються мультимедійні технології, комп’ютерні класи, технічні засоби навчання, наочні навчальні матеріали, навчальні посібники, відео- та аудіо матеріали, відповідне програмне та навчально-методичне забезпечення, розроблене кафедрою базових і спеціальних дисциплін.
Якщо є бажання отримати якісну підготовку до ЗНО і стати студентом престижного ВНЗ, звертайтеся за адресою: 03058, м. Київ, пр-т Космонавта Комарова, 1, корпус 8, кім. 610; тел.: 406–74–04, 406–72–09, 406–73–11, 406–74–15, тел./факс: 497–52–84.
E-mail: idp@nau.edu.ua, idp2@nau.edu.ua
Web-сторінка: www.idp.nau.edu.ua

Англійська мова

1. Калініна Л. В. Англійська мова : [підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич. – К. : Наш час, 2011. – 367 с.
2. Карп’юк О. Д. Англійська мова : [підруч. для 8 кл.] / Карп’юк О. Д. – Тернопіль: Астон, 2008. – 200 с.
3. Карп’юк О. Д. Англійська мова : [підруч. для 9 кл.] / Карп’юк О. Д. – Тернопіль: Астон, 2009. – 240 с.
4. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 10–11 класи. – К. : 2010.
5. Іноземні мови. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: 2–12 класи; 5–12 класи / [В. Г. Редько, Н. П. Басай, Л. В.Биркун, В. Г. Булгакова]. – К. ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 208 с. – (Нова програма 12 річної школи).
6. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов 2013 року. Додаток № 3 до наказу МОН України від 14.07.2011 № 791 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zno-ua.net/lesson/english/.
7. УЦОЯО. Тестовий зошит з англійської мови. ЗНО 2011. – 13 с.
8. УЦОЯО. Тестовий зошит з англійської мови. ЗНО 2012. – 15 с.
9. УЦОЯО. Тестовий зошит з англійської мови. ЗНО 2013. – 15 с.
10. УЦОЯО. Тестовий зошит з англійської мови. ЗНО 2014. – 15 с.
11. УЦОЯО. Тестовий зошит з англійської мови. ЗНО 2015. – 15 с.

Продовження