Home icon
» Навчальний процес ІДП

Біологія

1. Біологія: 7–11 класи : прогр. для загальноосвіт. навч. закл. / [О. В. Данилова, П. Г. Балан, А. С. Віхренко та ін.]. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 84 [12] с. – (Нова програма 12-річної школи).
2. Біологія : [підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / Т. І. Базанова, Ю. В. Павіченко, А .М. Тіткова, І. С. Кармазіна. – Х. : Світ дитинства, 2009. – 296 с.
3. Біологія : [підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл] / Балан П. Г., Вервес Ю. П., Поліщук В. П. – К. : Генеза, 2010. – 288 с.
4. Біологія. Програма зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2013 року. Додаток до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання з історії України та біології» № 1252 від 6 листопада 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.testportal.gov.ua/prepare_bio/.
5. Костильов О. В. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням біології. 9-й клас / О. В. Костильов, О. П. Зінченко, Н. Ю. Матяш // Шкільний світ. Біологія. – № 10. – 2009. – С. 14–25.
6. Межжерін С. В. Біологія : підруч. [для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна. – К. : Освіта, 2011. – 336 с.
7. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням біології. 8-й клас // Шкільний світ. Біологія. – № 27. – 2008.
8. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 6–11 класи. – К. : Шкільний світ, 2001. – 144 с.
9. Серебряков В. В. Біологія : підруч. [для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / В. В. Серебряков, П. Г. Балан. – К. : Ранок, 2008. – 266 с.
10. УЦОЯО. Тестовий зошит з біології. ЗНО 2011. – 15 с.
11. УЦОЯО. Тестовий зошит з біології. ЗНО 2012. – 15 с.
12. УЦОЯО. Тестовий зошит з біології. ЗНО 2013. – 15 с.

Географія

1. Географія. Економіка. 6–11 класи : програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Ірпінь; Перун, 2005. – 90 с.
2. Географія. Економіка. 6-11 класи : Програми для загальноосвітніх навчальних закладах / [П. Г. Шищенко, В. М. Бойко,В. Г. Бобров, Г. О. Ковальчук]. – К. ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005 . – 90 с. – (Нова програма 12-річної школи).
3. Географія. Економіка. 10–11 класи Програма для ЗНЗ. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. МОН України. – К. , 2010. – 91 с.
4. Географія. Програма зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2013 року. Додаток № 6 до наказу Міністерства освіти і науки України № 791 від 14.07.2011 р. «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osvita.ua/test/program_zno/944/.
5. Гілецький Й. Р. Географія : [підруч. для 9 кл.] / Гілецький Й. Р. – Т. : Підручники і посібники, 2009. – 272 с.
6. Пестушко В. Ю. Географія : підруч. [для 10 кл.] / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. – К. : Генеза, 2010. – 304 с.
7. Пестушко В. Ю. Фізична географія України : [підруч. для 8 кл.] / Пестушко В. Ю. – К. : Генеза, 2008. – 288 с.
8. УЦОЯО. Тестовий зошит з географії. ЗНО 2011. – 15 с.
9. УЦОЯО. Тестовий зошит з географії. ЗНО 2012. – 15 с.
10. УЦОЯО. Тестовий зошит з географії. ЗНО 2013. – 15 с.


Основи журналістики

1. Михайлин І. Л. Основи журналістики / Михайлин І. Л. – К. : Центр учбової літератури, 2003. – 286 с.
2. Михайлин І. Л. Основи журналістики / Михайлин І. Л. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 262 с.
3. Програма вступного випробування «Творчий конкурс» напряму підготовки 6.030301 «Журналістика». СМЯ НАУ НП 15.01.04–01–2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nau.edu.ua/.


Математика

1. Алгебра і початки аналізу: [підруч. для 10 кл. загальноосвіт.  навчальн. Закладів : академ. рівень / Є. П. Нелін]. – X. : Гімназія, 2010. – 416 с.
2. Апостолова Г. В. Геометрія. 11 клас. Академічний і профільний рівень : [підруч.] – К. : Генеза, 2011. – 304 с.
3. Бевз В. Г., Бевз Г. П. Математика. 10 клас. Рівень стандарту : [підруч.] / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – К. : Ґенеза, 2011. – 272 с.
4. Бевз Г. П.Алгебра : [учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. завед.] / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – К. : Издательство Зодіак-ЕКО, 2007. – 305 с.
5. Бевз Г. П. Алгебра : [учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. завед.] / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – К. : Издательство Зодіак-ЕКО, 2008. – 261 с.
6. Бевз Г. П. Алгебра : підруч. [для9 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – К. : Зодіак-ЕКО, 2009. – 288 с.
7. Бевз Г. П. Геометрія. 8 клас / Бевз Г. П., Бевз В. Г. Владімірова Н. Г. – К. : Вежа, 2008. – 256 с.
8. Бевз Г. П. Математика. 5 клас / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – К. : Зодіак-ЕКО, 2005. – 352 с.
9. Бевз Г. П. Математика. 5 клас / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – К. : Генеза, 2006. – 304 с.
10. Бевз Г. П. Математика. 11 клас : [підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту] / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – К. : Генеза, 2011. – 320 с.
11. Бурда М. І. Геометрія. 8 клас : [підруч.] / Бурда М. І., Тарасенкова Н. А. – К. : Зодіак-ЕКО, 2008. – 243 с.
12. Бурда М. І. Геометрія. 9 клас : [підруч.] / Бурда М. І., Тарасенкова Н. А. – К. : Зодіак-ЕКО, 2010. – 244 с.
13. Геометрія. 10 клас (профільний рівень) : [підруч.] / В. Г. Бевз, Г. П. Бевз, Н. Г. Владімірова, В. М. Владіміров. – К. : Ґенеза, 2010. – 238 с.
14. Математика. 10 клас : [підруч. для рівня стандарту] / О. М. Афанасьєва, Я. С. Бродський, О. Л. Павлов, А. К. Сліпенко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 480 с.
15. Математика. 10 клас. Рівень стандарту : [підруч.] / М. І. Бурда, Т. В. Колесник, Ю. І. Мальований, Н. А. Тарасенкова. – К. : Зодіак ЕКО, 2010. – 284 с.
16. Математика. Програма зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2013 року. Додаток до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.osvita.ua/test/program_zno/1126/.
17. Математика. 5 12 класи : Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / [М. І. Бурда, Г. В. Апостолова, В. Г. Бевз,В. В. Грінчук]. – К. : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 64 с. – (Нова програма 12 річної школи).
18. Математика. 11 клас : [підруч. для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту] / О. М. Афанасьєва, Я. С. Бродський, О. Л. Павлов, А. К. Сліпенко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 480 с.
19. Мерзляк А. Г. Алгебра і початки аналізу : [підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів: проф. рівень] / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Х. : Гімназія, 2010. – 416 с.
20. Нелін Є. П. Алгебра. 11 клас : [підруч. для загальноосвіт. навч. закладів : академ. рівень, проф. рівень] / Є. П. Нелін, О. Є. Долгова. – X. : Гімназія, 2011. – 448 с.
21. Нелін Є. П. Алгебра. 10 клас : [підруч. для загальноосвіт. навч. закладів :  проф. рівень] / Є. П. Нелін. – X. : Гімназія, 2010. – 416 с.
22. УЦОЯО. Тестовий зошит з математики. ЗНО 2011. – 13 с.
23. УЦОЯО. Тестовий зошит з математики. ЗНО 2012. – 15 с.
24. УЦОЯО. Тестовий зошит з математики. ЗНО 2013. – 15 с.
25. УЦОЯО. Тестовий зошит з математики. ЗНО 2014. – 15 с.
26. УЦОЯО. Тестовий зошит з математики. ЗНО 2015. – 15 с.

Продовження списку