Home icon
» Моніторинг 2013-2014

Моніторинг 2013-2014Рівень знань і вмінь слухачів підготовчих курсів з навчальних дисциплін за результатами річного оцінювання 2013–2014 н. р.
(підсумкова річна рейтингова оцінка)

Таблиця 1
Рівень знань і вмінь слухачів підготовчих курсів з навчальних дисциплін

Навчальні дисципліни
Кількість слухачів
З них атестовані
Високий рівень,
46 — 60 балів
Достатній рівень,
31 — 45 балів
Середній рівень,
15 — 30 балів
Початковий рівень,
1–14 балів
к-сть
%
к-сть
%
к-сть %
к-сть %
к-сть %
Математика
257
256
99,61
65
25,39
91
35,55
82
32,03
18
7,03
Українська мова та література
215
212
98,6
46
21,70
125
58,96
37
17,45
3
1,42
Фізика
98
98
100
36
36,73
39
39,80
22
22,45
1
1,02
Англійська мова
82
82
100
1
1,22
34
41,46
31
37,8
16
19,51
Історія України
48
47
97,91
5
10,64
26
55,32
13
27,66
3
6,38
Географія
24
24
100
19
79,17
3
12,50
2
8,33
0
0,00
Біологія
5
5
100
0
0,00
4
80,00
1
20,00
1
20,00
Основи журналістики
7
7
100
1
14,29
5
71,43
1
14,29
0
0,00
Всесвітня історія
4
4
100
0
0,00
2
50,00
2
50,00
0
0,00
Рисунок та композиція
10
10
100
2
20,00
5
50,00
3
30,00
0
0,00
Всього
750
745
99,3
175
23,49
334
44,82
191
25,64
42
5,64


mon-13-14-01.jpg
Рис. 1. Результати річного оцінювання слухачів підготовчих курсів, (%)

mon-13-14-02.jpg
Рис. 2.  Результати річного оцінювання слухачів підготовчих курсів, (%)


mon-13-14-03.jpg
Рис. 3. Результати річного оцінювання слухачів підготовчих курсів
з навчальної дисципліни «Математика», (%)

 


mon-13-14-04.jpg
Рис. 4. Результати річного оцінювання слухачів підготовчих курсів
з навчальної дисципліни «Українська мова та література», (%)mon-13-14-05.jpg
Рис. 5. Результати річного оцінювання слухачів підготовчих курсів
з навчальної дисципліни «Фізика», (%)mon-13-14-06.jpg
Рис. 6. Результати річного оцінювання слухачів підготовчих курсів
з навчальної дисципліни «Англійська мова», (%)


mon-13-14-07.jpg
Рис. 7. Результати річного оцінювання слухачів підготовчих курсів
з навчальної дисципліни «Історія України», (%)

 

mon-13-14-08.jpg
Рис. 8. Результати річного оцінювання слухачів підготовчих курсів
з навчальної дисципліни «Географія», (%)mon-13-14-09.jpg
Рис. 9. Результати річного оцінювання слухачів підготовчих курсів
з навчальної дисципліни «Біологія», (%)
mon-13-14-10.jpg
Рис. 10. Результати річного оцінювання слухачів підготовчих курсів
з навчальної дисципліни «Основи журналістики», (%)mon-13-14-11.jpg
Рис. 11. Результати річного оцінювання слухачів підготовчих курсів
з навчальної дисципліни «Всесвітня історія», (%)

mon-13-14-12.jpg
Рис. 12. Результати річного оцінювання слухачів підготовчих курсів
з навчальної дисципліни «Рисунок та композиція», (%)

Рівень знань і вмінь слухачів підготовчих курсів
з навчальних дисциплін за результатами підсумкової атестації
(підсумкова атестаційна рейтингова оцінка) 2013–2014 н. р.


Таблиця 2
Рівень знань і вмінь слухачів підготовчих курсів з навчальних дисциплін
Навчальні дисципліни
Кількість слухачів
Високий рівень,
46–60 балів
Достатній рівень,
31–45 балів
Середній рівень,
15–30 балів
Початковий рівень,
1–14 балів
к-сть
%
к-сть %
к-сть %
к-сть %
Математика
221
44
19,9
57
25,81
79
35,74
41
18,55
Українська мова та література
138
11
7,97
60
43,48
64
46,38
3
2,17
Фізика
78
3
3,85
21
26,92
39
50
15
19,23
Англійська мова
63

0
20
31,75
32
50,8
11
17,45
Історія України
18
1
5,55
7
38,9
10
55,55

0
Географія
11
2
18,18
9
81,82

0

0
Біологія
5

0
2
40
3
60

0
Основи журналістики
2

0
2
100

0

0
Всесвітня історія
2
1
50
1
50

0

0
Рисунок та композиція
13

0
1
7,7
12
92,30

0
Всього
551
62
11,25
180
32,67
239
43,38
70
12,70


mon-13-14-13.jpg
Рис. 13. Рівень знань і вмінь слухачів підготовчих курсів з навчальних дисциплін, (%)
 

mon-13-14-14.jpg
Рис. 14. Рівень знань і вмінь слухачів підготовчих курсів з навчальних дисциплін, (%)


mon-13-14-15.jpg
Рис. 15. Результати підсумкової атестації слухачів підготовчих курсів
з математики, (%)
 

mon-13-14-16.jpg
Рис. 16. Результати підсумкової атестації слухачів підготовчих курсів
з української мови та літератури, (%)


mon-13-14-17.jpg
Рис. 17. Результати підсумкової атестації слухачів підготовчих курсів з фізики, (%)
 


mon-13-14-18.jpg
Рис. 18. Результати підсумкової атестації слухачів підготовчих курсів з англійської мови, (%)


mon-13-14-19.jpg
Рис. 19. Результати підсумкової атестації слухачів підготовчих курсів з історії України, (%)
 


mon-13-14-20.jpg
Рис. 20. Результати підсумкової атестації слухачів підготовчих курсів з географії, (%)


mon-13-14-21.jpg
Рис. 21. Результати атестаційного контролю слухачів підготовчих курсів з біології, (%)mon-13-14-22.jpg
Рис. 22. Результати підсумкової атестації слухачів підготовчих курсів з основ журналістики, (%)


mon-13-14-23.jpg
Рис. 23. Результати підсумкової атестації слухачів підготовчих курсів з всесвітньої історії, (%)


mon-13-14-24.jpg
Рис. 24. Результати підсумкової атестації слухачів підготовчих курсів з рисунку та композиції, (%)

Висновки. Результати проведеного моніторингу рівня знань і вмінь з навчальних дисциплін за 2013–2014 н. р. показали, що слухачі підготовчих курсів мають позитивні результати і в процесі навчання підвищено їхні якісні показники. Найбільшим попитом користувалися навчальні дисципліни «Математика» (256 сл.), «Українська мова та література» (212 сл.), «Фізика» (96 сл.), найменшим – «Основи журналістики» (7 сл.), «Біологія» (5 сл.), «Всесвітня історія» (4 сл.), що пояснюється специфікою підготовки фахівців НАУ, зокрема профільністю сертифікатів загальнонаціонального ЗНО, необхідних для зарахування на перший курс.
Позитивним результатом є високий рівень знань і вмінь слухачів з географії (79,17 %), фізики (36,73 %), математики (25,39 %) й української мови та літератури (21,70 %). Найнижчі результати високого рівня виявили слухачі із всесвітньої історії (0 %), англійської мови (1,22 %) й історії України (10,64 %).
Найкращі результати достатнього рівня у слухачів з біології (80 %), основ журналістики (71,43 %), української мови та літератури (58,96 %), історії України (55,32 %), фізики (39,80 %), математики (35,55 %) і англійської мови (41,46 %). Найнижчі результати – з географії (12,50 %).
Середній рівень знань і вмінь слухачів характеризується такими показниками: всесвітня історія (50,00 %), англійська мова (38,70 %), математика (32,03 %), історія України (27,66 %), що не виражає позитивної тенденції їх якості. Однак важливо зазначити найкращі результати з навчальних дисциплін: географія (8,33 %), основи журналістики (14,29 %), українська мови та література (17,45 %).
Для початкового рівня характерна негативна тенденція з дисциплін: біологія (20,00 %), англійська мова (19,51 %), математика (7,03 %); а найкращі результати виявлено з фізики (1,02 %) і української мови та літератури (1,42 %).
Аналізуючи загальну тенденцію якості з навчальних дисциплін, важливо зазначити, що серед усієї кількості атестованих слухачів (745 чол.) високий рівень знань і вмінь виявили 23,49 %, достатній – 44,82 %, середній – 25,64 %, початковий – 5,64 %.
Отже, в середньому 70 % слухачів Підготовчих курсів виявили високий і достатній рівні знань і вмінь, а 30 % – середній і початковий.