Home icon
» Моніторинг 2012-2013

Моніторинг рівня знань і вмінь за 2012–2013 н. р.Перелік умовних скорочень:
ПК – підготовчі курси;
ВТ – вступне тестування (вхідна рейтингова оцінка);
СРО(І) – підсумкова семестрова рейтингова оцінка, І семестр;
СРО(ІІ) – підсумкова семестрова рейтингова оцінка, ІІ семестр;
РРО – підсумкова річна рейтингова оцінка;
ПА – підсумкова атестація (підсумкова атестаційна рейтингова оцінка).
Таблиця 1
Розподіл слухачів ПК за навчальними дисциплінами

Назва навчальної дисципліни

Кількість групВсього


Кількість слухачівВсього

м. Київ
%
регіони України
%
м. Київ %
регіони України %
Математика 13
33,33
8
34,78
21
222
35,63
123
39,94
345
Укр. мова
та література
7
17,94
6
26,08
13
119
19,10
90
29,22
209
Фізика 5
12,82
7
30,44
12
75
12,04
75
24,35
150
Англійська мова 5
83,33
1
16,67
6
78
12,52
7
2,27
85
Історія України 3
7,69
1
4,35
4
53
8,51
13
4,22
66
Географія 2
5,13


2
33
5,29

33
Біологія 1
2,57
1
8
1,29
8
Рисунок і композиція 2
5,13
2
23
3,69
23
Основи журналістики
1
2,57
1
12
1,93

12
Всього
39
100
23
100
62
623
100
308
100
931


mon-12-13-01.jpg
Рис. 1. Розподіл слухачів ПК за навчальними дисциплінами

mon-12-13-02.jpg
Рис. 2. Розподіл слухачів ПК за навчальними дисциплінами у м. Києві, (%)

mon-12-13-03.jpg
Рис. 3. Розподіл слухачів ПК за навчальними дисциплінами у регіонах України, (%)Таблиця 2
Рівень знань і вмінь слухачів ПК з української мови та літератури

Види контролю

Кількість слухачів
Початковий рівень,
1–14 балів
Середній рівень,
15–30 балів
Достатній рівень,
31–45 балів
Високий рівень,
46–60 балів
%
%
%
%
ВТ
167
4,00
13,00
57,00
26,00
СРО (I)
189
0,53
25,93
61,90
11,64
СРО (II)
196
1,53
17,35
55,10
26,02
РРО
203
2,96
22,66
59,60
14,78
ПА
156
14,10
53,21
23,08
9,61

mon-12-13-04.jpg
Рис. 4. Рівень знань і вмінь слухачів ПК з української мови та літератури, (%)
Таблиця 3
Рівень знань і вмінь слухачів ПК з математики
Види контролю
Кількість слухачів
Початковий рівень,
1–14 балів
Середній рівень,
15–30 балів
Достатній рівень,
31–45 балів
Високий рівень,
46–60 балів
%
%
%
%
ВТ 262
27,00
41,00
24,00
8,00
СРО (I) 290
6,90
35,86
42,41
14,83
СРО (II) 332
8,43
35,54
37,65
18,37
РРО 339
7,38
37,17
39,23
16,22
ПА 312
23,08
47,11
17,31
12,50

mon-12-13-05.jpg
Рис. 5. Рівень знань і вмінь слухачів ПК з математики, (%)

Таблиця 4
Рівень знань і вмінь слухачів ПК з фізики
Види контролю
Кількість слухачів
Початковий рівень,
1–14 балів
Середній рівень,
15–30 балів
Достатній рівень,
31–45 балів
Високий рівень,
46–60 балів
%
%
%
%
ВТ 125
3,00
42,00
43,00
12,00
СРО (I) 148
7,43
34,46
33,11
25,00
СРО (II) 143
9,79
30,07
30,07
30,07
РРО 144
7,64
33,33
35,42
24,31
ПА 120
20,83
51,67
21,67
5,83


mon-12-13-06.jpg
Рис. 6. Рівень знань і вмінь слухачів ПК з фізики, (%)

Таблиця 5
Рівень знань і вмінь слухачів ПК з англійської мови
Види контролю
Кількість слухачів
Початковий рівень,
1–14 балів
Середній рівень,
15–30 балів
Достатній рівень,
31–45 балів
Високий рівень,
46–60 балів
%
%
%
%
ВТ 79
32,00
35,00
29,00
4,00
СРО (I) 81
24,69
34,57
28,39
12,35
СРО (II) 77
42,86
27,27
25,97
3,90
РРО 48
29,49
35,89
29,49
5,13
ПА 55
14,54
38,18
43,64
3,64

mon-12-13-07.jpg
Рис. 7. Рівень знань і вмінь слухачів ПК з англійської мови, (%)Таблиця 6
Рівень знань і вмінь слухачів ПК з історії України
Види контролю
Кількість слухачів
Початковий рівень,
1–14 балів
Середній рівень,
15–30 балів
Достатній рівень,
31–45 балів
Високий рівень,
46–60 балів
%
%
%
%
ВТ 61
0,00
41,00
51,00
8,00
СРО (I) 63
7,94
33,33
47,62
11,11
СРО (II) 60
6,67
40,00
48,33
5,00
РРО 61
6,56
32,78
55,74
4,92
ПА 30
0,00
40,00
56,67
3,33

mon-12-13-08.jpg
Рис. 8. Рівень знань і вмінь слухачів ПК з історії України, (%)

Таблиця 7
Рівень знань і вмінь слухачів ПК з біології
Види контролю
Кількість слухачів
Початковий рівень,
1–14 балів
Середній рівень,
15–30 балів
Достатній рівень,
31–45 балів
Високий рівень,
46–60 балів
%
%
%
%
ВТ 8
0,00
0,00
0,00
100
СРО (I) 7
0,00
0,00
14,29
85,71
СРО (II) 8
0,00
0,00
62,50
37,50
РРО 8
0,00
12,50
50,00
37,50
ПА 7
0,00
0,00
42,86
57,14

mon-12-13-09.jpg
Рис. 9. Рівень знань і вмінь слухачів ПК з біології, (%)

Таблиця 8
Рівень знань і вмінь слухачів ПК з географії
Види контролю
Кількість слухачів
Початковий рівень,
1–14 балів
Середній рівень,
15–30 балів
Достатній рівень,
31–45 балів
Високий рівень,
46–60 балів
%
%
%
%
ВТ 31
0,00
25,00
51,00
23,00
СРО (I) 31
0,00
3,22
9,68
87,10
СРО (II) 32
0,00
12,50
3,12
84,38
РРО 32
0,00
3,13
12,50
84,37
ПА 22
0,00
18,18
54,55
27,27

mon-12-13-10.jpg
Рис. 10. Рівень знань і вмінь слухачів ПК з географії, (%)

Таблиця 9
Рівень знань і вмінь слухачів ПК з основ журналістики
Види контролю
Кількість слухачів
Початковий рівень,
1–14 балів
Середній рівень,
15–30 балів
Достатній рівень,
31–45 балів
Високий рівень,
46–60 балів
%
%
%
%
ВТ
СРО (I) 10
0,00
30,00
70,00
0,00
СРО (II) 10
0,00 10,00
30,00 60,00
РРО 11
0,00 27,27 45,45
18,18
ПА 11
0,00 27,27 45,45 18,18

mon-12-13-11.jpg
Рис. 11. Рівень знань і вмінь слухачів ПК з основ журналістики, (%)


Таблиця 10
Рівень знань і вмінь слухачів ПК з рисунку
Види контролю
Кількість слухачів
Початковий рівень,
1–14 балів
Середній рівень,
15–30 балів
Достатній рівень,
31–45 балів
Високий рівень,
46–60 балів
%
%
%
%
ВТ 19
37,00
53,00
10,00
0,00
СРО (I) 18
0,00
33,33
66,67
0,00
СРО (II) 22
4,55
45,45
50,00
0,00
РРО 22
0,00 50,00
50,00
0,00
ПА 11
0,00 54,55
45,45
0,00

mon-12-13-12.jpg
Рис. 12. Рівень знань і вмінь слухачів ПК з рисунку, (%)

Таблиця 11
Рівень знань і вмінь слухачів ПК з композиції
Види контролю
Кількість слухачів
Початковий рівень,
1–14 балів
Середній рівень,
15–30 балів
Достатній рівень,
31–45 балів
Високий рівень,
46–60 балів
%
%
%
%
ВТ 19
37,00
53,00
10,00
0,00
СРО (I) 18
0,00
33,33
66,67
0,00
СРО (II) 22
4,55
45,45
50,00
0,00
РРО 22
0,00
50,00
50,00
0,00
ПА 11
0,00 54,55
36,36
9,09

mon-12-13-13.jpg
Рис. 13. Рівень знань і вмінь слухачів ПК з композиції, (%)