Home icon
» Моніторинг (2010 – 2011 н.р.)

Моніторинг
Інститутом доуніверситетської підготовки Національного авіаційного університету проаналізовано рівень знань та умінь слухачів підготовчих курсів (ПК) у 2010 – 2011 н.р.Розподіл за навчальними дисциплінами слухачів ПК, які проходили підсумкову атестацію


Рис. 1 Розподіл слухачів за навчальними дисциплінами

Результати вступу слухачів підготовчих курсів ІДП
на І курс НАУ у 2010-2011 н.р.

У 2010 – 2011 навчальному році підготовчі курси Інституту доунівер­ситетської підготовки Національного авіаційного університету успішно закінчили 356 учнів 11 класу (100%). Із них 169 (46%) були зараховані на державне замовлення на І курс Університету.

Назва навчальних підрозділів: Аерокосмічний інститут (АКІ), Гуманітарний інститут (ГМІ), Інститут аеронавігації (ІАН), Інститут аеропортів (ІАП), Інститут аерокосмічних систем управління (ІАСУ), Інститут екологічної безпеки (ІЕБ), Інститут економіки і менеджменту (ІЕМ), Інститут заочного та дистанційного навчання (ІЗДН), Інститут інформаційно-діагностичних систем (ІІДС), Інститут міжнародних відносин (ІМВ), Факультет комп’ютерних наук (ФКН), Факультет комп’ютерних систем (ФКС), Юридичний інститут (ЮІ).


Рис. 2 Розподіл слухачів ПК, які вступили на І курс НАУ (%) за навчальними інститутами (факультетами)

Рівень знань та умінь слухачів ПК, які зараховані на І курс НАУ
за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)

С – середній (124 – 150 б.); Д – достатній (151 – 175 б.); В – високий (176 – 200 б.).


Рис. 3 Порівняльна характеристика рівня знань та умінь слухачів ПК,
які вступили на І курс НАУ за результатами ЗНО (%)

Перелік профільних предметів: математика, фізика, хімія, біологія, історія України, англійська мова.


Рис. 4 Порівняльна характеристика рівня знань та умінь слухачів ПК,
які вступили на І курс НАУ за результатами ЗНО (%)