Home icon
» Кафедра базових і спеціальних дисциплін

Кафедра базових і спеціальних дисциплінКафедра базових і спеціальних дисциплін забезпечує викладання навчальних дисциплін на підготовчих курсах (ПК) ІДП НАУ. Кафедра здійснює навчальний процес відповідно до чинних нормативних документів, робочих навчальних програм, затверджених та адаптованих відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та Українського центру оцінювання якості освіти.