Home icon
» Проблеми освіти вирішуємо разом!


Проблеми освіти вирішуємо разом!

Проблеми освіти вирішуємо разом!

27 квітня 2017 року в Навчально-науковому інституті неперервної освіти відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад». Захід було проведено спільно з Інститутом обдарованої дитини НАПН України, Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка, Рівненським державним гуманітарним університетом.

У роботі конференції очно та заочно взяли участь 185 науковців, викладачів, учителів, методистів із різних куточків України, а також Польщі й Білорусі. Серед них провідні ВНЗ держави: Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ); Луцький національний технічний університет; Житомирський державний університет ім. Івана Франка; Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка; Львівський національний університет ім. Івана Франка; Вищий державний навчальний заклад «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці); Національний медичний університет ім. Олександра Богомольця; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого (м. Харків); Національний педагогічний університет ім. Михайла Драгоманова (м. Київ); Запорізький державний медичний університет; Чернігівський національний педагогічний університет ім. Тараса Григоровича Шевченка; Національний аерокосмічний університет ім. Миколи Жуковського «Харківський авіаційний університет»; Київський національний університет ім. Тараса Григоровича Шевченка; Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара та інші, а також Хмельницький обласний інститут післядипломної освіти та Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. Михайла Остроградського.

Із привітанням до учасників конференції звернулися д. н. з держ. упр., професор, заслужений працівник освіти України, проректор з навчальної та виховної роботи НАУ Іванова Т. В. та д. пед. н., професор, в. о. директора НН ІНО Муранова Н. П., акцентувавши на важливості наукового заходу в контексті викликів сьогодення та сучасних освітніх реформ, а також глобальної тенденції до неперервності освіти та освіти упродовж життя.
На пленарному засіданні виступили: д. н. з держ. упр., професор, заслужений працівник освіти України, проректор з навчальної та виховної роботи НАУ Іванова Т. В., д. пед. н., професор, завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Семеног О. М., к. політ. н., докторант кафедри управління освітою Національної академії державного управління при Президентові України Семенець-Орлова І. А., к. пед. н., професор кафедри педагогіки та психології Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка Безносюк О. О., к. пед. н., доцент, завідувач кафедри теорії і методик початкового навчання Рівненського державного гуманітарного університету Сіранчук Н. М., к. с.-г. н., старший науковий співробітник сектору освіти в галузях природничо-математичної та аграрної освіти відділу модернізації вищої освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Власюк О. А., завідувач сектору освіти в галузях природничо-математичної та аграрної освіти відділу модернізації вищої освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Дараган Т. П. та інші.

Подальша робота конференції продовжувалася в шести секціях: «Загальнотеоретичні і прикладні проблеми розвитку безперервної системи освіти», «Системи контролю і моніторингу знань, умінь і навичок учнів/слухачів», «Актуальні напрями, досвід і проблеми організації роботи з обдарованими учнями», «Доуніверситетська освіта в системі неперервної професійної освіти», «Педагогічні, організаційні та економіко-правові умови ефективного розвитку системи безперервної освіти», «Інноваційні технології в системі неперервної освіти», де обговорювалися актуальні питання сучасної освіти, а саме: інноваційні освітні проекти та програми, дидактика профільного навчання, компетентнісний підхід, моніторинг якості освіти, особливості профорієнтаційної роботи, діагностика та проектування особистісного розвитку та соціалізації старшокласників, інноваційні підходи до розробки і впровадження технологій дистанційного навчання, застосування ІКТ й електронних засобів навчання, теоретичні та методичні основи управління якістю освітньої діяльності, науково-методичне забезпечення навчання.

Гостропроблемність та актуальність порушених освітніх питань, фахові наукові дискусії, широка географія учасників засвідчили, що ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад», проведена НН ІНО у стінах Національного авіаційного університету, стала потужною науковою традицією.
Проблеми освіти вирішуємо разом!

Проблеми освіти вирішуємо разом!

Проблеми освіти вирішуємо разом!

Проблеми освіти вирішуємо разом!

Проблеми освіти вирішуємо разом!

Проблеми освіти вирішуємо разом!

Проблеми освіти вирішуємо разом!

Проблеми освіти вирішуємо разом!
dle
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.


| Просмотров: 84 | Роздрукувати |