Home icon
» Матеріали ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад –доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад»

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ НА ІІІ КОНФЕРЕНЦІЮ

ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

ЗАПРОШЕННЯ УЧАСНИКУ КОНФЕРЕНЦІЇ

ВИМОГИ ТА ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ


Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 травня 2015 року «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад –доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад»

Матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції 25 травня 2016 року «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад –доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад»

Презентації учасників ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад –доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад»

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА І САМООСВІТА В КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ РЕФОРМ
БЕЗНОСЮК Олександр Олексійович, кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, Тернопільська область, м. Кременець


ДО ПРОБЛЕМ РОЗРОБЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ
ВЛАСЮК Оксана Анатоліївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник сектору освіти в галузях природничо-математичної та аграрної освіти відділу модернізації вищої освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ


ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ДАРАГАН Тетяна Петрівна, завідувач сектору освіти в галузях природничо-математичної та аграрної освіти відділу модернізації вищої освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ


ФОРМУВАННЯ ОСНОВ АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДОСЛІДНИКА У ВИМІРАХ ВЗАЄМОДІЇ: ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА – МАН – ВИЩИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
СЕМЕНОГ Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми


МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ВНЗ
СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА Інна Андріївна, кандидат політичних наук, докторант кафедри управління освітою Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ


ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ НОМІНАЦІЇ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЛЕКСИЧНИХ ПОМИЛОК
CІРАНЧУК Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методик початкового навчання Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне


ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МУЛЬТИСЕРВІСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. (ЗА ДОСВІДОМ ПРОЕКТІВ В РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН, ТУРКМЕНІСТАНІ, РФ)
КИРИЧЕВСЬКИЙ Геннадій Аврамович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри технологій управління Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного авіаційного університету, м. Київ


ПІДТРИМУВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ У РАМКАХ ДІЯЛЬ-НОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
КИРИЧЕВСЬКИЙ Геннадій Аврамович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри технологій управління Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного авіаційного університету, м. Київ
ШПИЛЬОВИЙ Василь Дмитрович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технологій управління Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного авіаційного університету, м. Київ